Standpunten en visie

SAMEN VANUIT CHRISTELIJKE OVERTUIGING

ChristenUnie en SGP hebben samen een lange traditie in de gemeente Nijkerk. ChristenUnie-SGP is een christelijke politieke combinatie die midden in de samenleving staat, met een beleid dat zijn basis vindt in de Bijbel. In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen en wijzigende waarden en normen willen wij overheid en burgers oproepen om zich te houden aan Gods Woord. Wanneer de overheid haar handelen toetst aan Gods geboden, is dat heilzaam voor de hele samenleving. Wij weten ons verbonden met Jezus Christus, aan Wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Dit zijn onze kaders voor een goed en verantwoordelijk bestuur.

Geloof in de kracht van samen

De ChristenUnie-SGP gelooft dat de Bijbel belangrijk is voor de lokale politiek.
Wij geloven dat we elkaar nodig hebben.
Wij geloven in de kracht van samen.


Samen voor de ander: Niemand buiten de boot
De gemeente wordt in 2015 verantwoordelijk voor bijna alle zorgtaken.
Samen kunnen we zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt.
We gooien niets over de schutting. Als iemand echt hulp nodig heeft dan krijgt hij die.
En als het kan op zijn eigen plek!


Samen werken: 6 dagen in de week, zondag vrij
Juist in drukke tijden is het belangrijk dat we rust nemen.
Dat we bijvoorbeeld kunnen genieten van ons gezin en de natuur.
Daarom vinden wij het belangrijk dat de winkels op zondag niet open gaan.


Samen voor morgen: Het eerlijke verhaal, duidelijkheid voor iedereen
De ChristenUnie-SGP staat voor een eerlijk en helder verhaal.
Gisteren, vandaag en morgen. Ook als er bezuinigd moet worden.
Want het eerlijke verhaal geeft duidelijkheid voor iedereen.