Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandelijks. Iedere maand zijn er vier soorten bijeenkomsten: De Ontmoeting, de commissievergaderingen, het politieke inloopspreekuur en de raadsvergadering.

De Ontmoeting

Dit is een informatieve openbare bijeenkomst waar inwoners, de raadsleden of de leden van het college informatie kunnen delen over een onderwerp. In de bijeenkomst van De Ontmoeting kunt u op eigen verzoek of op verzoek van de raad zelf informatie geven over een bepaald onderwerp.

Veelal vindt deze plaats de eerste donderdag van de maand. 

De commissievergaderingen

In de commissievergadering vergaderen de raads- en commissieleden over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders of over eigen voorstellen. U kunt hierover meepraten. Tijdens de commissievergaderingen bespreen commissie- en raadsleden de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Inspreken is mogelijk. Neemt u dan tevoren even contact op met de griffie: griffie@nijkerk.eu

Welzijn & Veiligheid - 2e dinsdag van de maand.

Algemeen Bestuur & Middelen - 2e woensdag van de maand. 

Grondgebied - 2e donderdag van de maand. 

Het politiek inloopspreekuur

In principe is er iedere 3e donderdag van de maand een politiek inloopspreekuur, waarbij alle fracties vertegenwoordigd zijn. Dit vindt plaats in het stadhuis van 19.00 tot 20.00 uur. Het inloopspreekuur heeft een informeel karakter. U kunt hier zonder afspraak terecht en het is aan de bezoeker zelf om te beslissen om één of meer fracties te spreken.

Om 20.00 uur starten de fracties met hun eigen vergadering. Daarin gaat het onder meer over wat er in de komende gemeenteraadsvergadering aan de orde komt en wordt het standpunt van de fractie bepaald. Als u bij het fractieberaad aanwezig wilt zijn, dan kunt u dat tijdens het spreekuur aangeven of vooraf contact opnemen met de secretaris van de fractie.

De raadsvergadering

Deze vergadering is de officiële raadsvergadering, waar de gemeenteraad besluiten neemt. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn en inspreken. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn en inspreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Griffie, via het telefoonnummer 14 033 of via e-mail: griffie@nijkerk.eu.

vergaderkalender

Live uitzending gemeenteraad

Om u meer te betrekken bij het werk van de gemeenteraad is het vanaf januari 2012 mogelijk de vergaderingen via internet te volgen.

Kunt u de vergadering niet live volgen, dan is het altijd mogelijk de opname via het archief alsnog te bekijken.

Ga naar de webcast portal voor de live uitzendingen en het archief.

U kunt zich in de webcast portal ook aanmelden voor RSS-feed, sms- of e-mailnotificatie.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur tenzij anders is aangegeven.