Kandidaten

01. Marina Lanting

 • Ik ben heel lang en heel gelukkig getrouwd met Jan Lanting. Kinderen en kleinkinderen hebben ervaar ik als een grote zegen. Jezus mogen volgen en mijn uren en mijn tijd inzetten en benutten voor zaken die ertoe doen zijn kenmerkend voor mij. Een lijst mogen trekken die gevuld is met mensen met veel ervaring en kennis en mensen met energie en passie maakt het voor mij een klus waar ik energie van krijg. Er zijn echt veel mensen die graag willen dat het goed met de ander gaat in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Ook zijn er mensen die zich met hart en ziel inzetten voor allerlei verenigingen en clubs. Het is een prachtige plek om te mogen wonen: tussen het blauw van de randmeren en het groen van de polder en de buitengebieden. Centraal in Nederland.

  In het dagelijks leven mag ik mij als systeemtherapeut inzetten voor stellen en gezinnen in Barneveld. Ik heb een geweldige baan te midden van een fijn team bij Elan in Barneveld. Ook ben ik eigenaar van Boekhandel Roodbeen. Onze dochter Lisette Noordzij heeft daar de dagelijkse leiding. Eerlijk gezegd heb ik altijd gezegd: Ik ga nooit in de politiek... Tot ik gevraagd werd. Mijn jaren in de regiegroep van 'platform binnenstad' hebben mij laten zien hoe belangrijk het is dat een stad goed bestuurd wordt. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen.

02. Hans Boer

 • Ik ben 50 jaar, getrouwd en heb drie zonen. In het dagelijks leven ben ik manager in de recyclingindustrie. M'n hobby,s zijn lezen en houtbewerking
  Mijn motivatie:
  Inzet voor de Nijkerkse samenleving door dienstbaar te willen zijn. De brede kennis en ervaring inzetten voor een beter en mooier Nijkerk. Staan voor de hele samenleving en zeker voor hen die extra zorg nodig hebben. Ook een link tussen de diverse verenigingen en kerken in de samenleving naar de politiek.

03. Harke Dijksterhuis

 • Ik ben 42 jaar, getrouwd met Annemiek en samen hebben we drie kinderen (13, 11 en 8 jaar). In het dagelijks leven werk ik als programmaleider bij de provincie Overijssel. Momenteel heb ik daar de rol van Omgevingsmanager van een groot programma op het gebied van natuur en economie. Inmiddels draai ik zo’n 8 jaar mee in de lokale politiek. Eerst in de commissie Grondgebied en de afgelopen 4 jaar als raadslid. Ik doe dit met erg veel plezier. Ik heb me onder andere intensief bezig gehouden met de Nijkerkse dialoog Samen aan Zet. Ik ben er echt van overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot de meest krachtige resultaten en vind het mooi om te zien dat dit in Samen aan Zet ook is gebleken. Prachtig hoeveel nieuwe energie hierbij losgekomen is!! En natuurlijk, er zijn vast nog dingen te verbeteren maar we laten in Nijkerk naar mijn idee echt zien dat we als een andere overheid (willen) werken. Daarbij is mijn christelijke overtuiging nooit ver weg. Door betrouwbaar, open en verbindend te zijn probeer ik het goede voor elke inwoner te zoeken, maar vooral ook voor diegene die minder goed voor zichzelf op kan komen. Daar wil ik me ook de komende 4 jaar met hart en ziel voor inzetten!

04. Diane Palm

 • Ik ben 44 jaar en 12 jaar geleden neergestreken in Nijkerk. Ik werk als programmaleider en specialist jongeren bij de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat we samen met kerken over de hele wereld kijken hoe we zo goed mogelijk kerk kunnen zijn in de samenleving en daarbij ook oog hebben voor mensen aan de rand. Ik heb dus het voorrecht om regelmatig over de grens te kijken en dat heeft mij juist gestimuleerd om  dichtbij huis mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik zet me de komende jaren graag in voor een Nijkerkse samenleving waarin iedereen - van jong tot oud - meetelt en meedoet.

05. Wim Oosterwijk

 • Ik ben 49 jaar, getrouwd, drie kinderen en ooit afgestudeerd als vervoerseconoom. Woon ruim 25 jaar met veel plezier in Hoevelaken. In het dagelijks leven werk ik bij NS; in de regio rond Amsterdam ben ik verantwoordelijk voor een constructieve relatie met de diverse regionale overheden. De tijd die na het dagelijks werk en het gemeenteraadswerk nog overblijft breng ik graag door met mijn gezin, luisteren naar klassieke muziek en af toe een goed boek lezen. Ik ben lid van de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort.

  Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad van Nijkerk. Mijn bijdragen gaan vooral over de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in onze gemeente. Goede ruimtelijke kwaliteit zowel in de woonkernen als in het buitengebied zijn volgens mij voor een groot deel bepalend voor een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente. Andere onderwerpen zoals verkeer, duurzaamheid, betrokkenheid van burgers bij het beleid en het sociaal domein hebben ook zeker mijn belangstelling. Mijn drijfveer om actief te zijn in de gemeenteraad is dat ik veel waarde hecht aan eerlijk, transparant en goed gemotiveerd beleid. Ik denk daar vanuit mijn opleiding en ervaring een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Goed bestuur probeert de juist regels, de juiste financiële prikkels en de bijbehorende communicatiemiddelen te vinden om het gewenste resultaat voor u als burger te bereiken. Ook in de volgende raadsperiode lever ik daar graag een bijdrage aan.

06. Hilbrand Rozema

 • Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in Groningen. Daarna heb ik tien jaar gewoond in het westen en nu elf jaar in Nijkerk. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Sinds mijn 19 e ben ik al betrokken bij de gemeentepolitiek. Aanvankelijk als een soort hobby, naast fietsen, hardlopen, lezen en denksport. De laatste acht jaar echter als raadslid in de gemeente Nijkerk. Een prachtige gemeente, in allerlei opzichten. Als het gaat om het buitengebied natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook als het gaat over sociale netwerken. Als raadslid heb ik mij ingezet en wil ik mij blijven inzetten voor het versterken van de rol die inwoners en maatschappelijke organisaties in Nijkerk hebben en de samenhang daarin.


  Mijn werkervaring ligt met name in het (voortgezet) onderwijs. Vanuit die ervaring draag ik graag
  mijn steentje bij aan een goede uitvoering van de jeugdzorg en de wet maatschappelijke
  ondersteuning. De gemeente heeft heel veel mogelijkheden om te zorgen dat die zorg en
  ondersteuning goed aansluit bij de vraag van de inwoners en ook snel beschikbaar is. Ik vind het
  belangrijk dat dat ook echt gebeurt en zie het als mijn taak als raadslid om daar mede op toe te zien.


  De afgelopen periode heb ik mij dan ook ingezet om goed in beeld te krijgen welke zorg geboden
  wordt en om de effecten van die zorg scherp te krijgen. En daar zullen nog verdere stappen in gezet
  moeten en kunnen worden. Met het doel om het voor de toekomst alleen nog maar beter te krijgen voor onze inwoners.

07. Hans Lok

 • Ik ben 42 jaar, opgegroeid in Doornspijk, en sinds ons trouwen wonen we in Nijkerk. We hebben 2  zoons gekregen. Ik werk bij Van Wijk Nederland bv in Lelystad, fabrikant van producten rond het laad- en losperron. Hier ben ik verantwoordelijk voor productontwikkeling en product management. We zijn lid van de Hersteld Hervormde gemeente in Nijkerk. Ik heb een vrij brede interesse, variërend van de techniek tot de (Europese) geschiedenis en uiteraard ook politiek. Ook lees en reis ik graag.

  Al langere tijd heb ik interesse voor de gemeentepolitiek. De afgelopen raadsperiode was ik actief als raadscommissielid. De onderwerpen waar ik me mee bezig hield waren voornamelijk in het ruimtelijke domein, met als specialisatie Duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat het gevoerde beleid eerlijk en transparant is, het moet uit te leggen zijn aan de burgers, ook als er pijnlijke keuzes gemaakt dienen te worden. Verder moet de overheid voorwaarden scheppen voor een samenleving waarin de burgers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, en overregulering tegengaan. Er dient uiteraard wel oog te zijn voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, diegenen die geen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Tenslotte is het nodig dat er grote stappen gezet dienen te worden op het gebied van duurzaamheid. We zijn in Nijkerk op de goede weg, maar in de komende periode is het belangrijk dat helder wordt hoe het doel CO 2 -neutraal te zijn in 2035 gehaald gaat worden.

08. Jaco van Putten

 • Ik ben getrouwd met Marleen en vader van Daan en Tim. Dagelijks werk ik als Senior Accountmanager en Projectleider SROI bij Werkkracht, het werkbedrijf van de gemeente Ede. Hier help ik mensen met een uitkering die kortere of langere tijd werkloos zijn aan een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Sinds 2014 ben ik met veel enthousiasme Raadslid in Nijkerk en ik wil dat de volgende periode graag voortzetten.

  Als burger van Nijkerk zie ik om mij heen steeds meer kwetsbaarheid bij jongeren, gezinnen én ouderen. Eenzaamheid, financiële- en psychische problemen worden steeds groter én minder zichtbaar. Hier moet wat aangedaan worden. Daarom ga ik er voor zorgen dat kwetsbaarheid bij jongeren, gezinnen én ouderen de aankomende raadsperiode hoog op de agenda komt te staan. Want, iedere burger van de gemeente Nijkerk is waardevol!

09. Ineke Boonstra

 • Van betekenis zijn voor de ander, dat vind ik elke dag belangrijk.

  Dit doe ik als echtgenote, moeder, oma van twee pasgeboren kleindochters, als kerklid, maar ook als directeur van één van de grootste basisscholen van Nijkerk. Door mijn werk als directeur heb ik veel bestuurlijke ervaring. Daarnaast heb ik een groot netwerk, vooral ook omdat ik namens de HSN veel aanwezig ben bij boven-schoolse besprekingen op het gemeentehuis en op andere locaties.

  Ik ben een blij, optimistisch en een creatief persoon en leef vanuit Gods liefde.

  Dagelijks bezie ik complexe situaties met o.a. armoede, eenzaamheid en buitensluiting door “er niet bij te horen’. Hier word ik bewogen onder en brengt me in beweging. Onderwijs, ook volwasseneducatie gaat mij aan het hart, omdat ik geloof dat mensen door goede beheersing van de Nederlands taal eerder opgenomen worden in het arbeidsproces en zichzelf  beter kunnen redden.

  Dit is de reden waarom ik  me in wil zetten voor een eerlijke christelijke politiek. Met de nadruk op eerlijk. Zowel in de landelijke als de  plaatselijke politiek is het vertrouwen soms ver te zoeken. Ik ben wars van populisme en grote woorden. Vertrouwen win je door openheid en staan voor je woorden. Daarom van betekenis zijn voor de mensen om me heen, om samen waardevol te zijn, daar ga ik voor!

10. Jonathan Lambooij

 • Ik ben 30 jaar geleden geboren in Hoevelaken, waar ik nu nog steeds met veel plezier woon. Inmiddels ben ik getrouwd met Geertrude. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Project Controller bij een organisatie in Hilversum.

  Al van jongs af aan ben ik betrokken bij de gemeentelijke politiek. Het heeft mijn interesse en ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen, daar waar het kan.  

  Verder/nader kennismaken doe ik graag persoonlijk met u!

11. Freek Rebel

 • Ik ben 37 jaar, getrouwd met Diana en vader van 2 kinderen. In het dagelijks leven werk ik voor Staatsbosbeheer in Flevoland waar ik teamleider ben. Daarnaast zet ik mij actief in op het sociaal domein. Intrinsiek gedreven zoek ik samen met anderen naar hoe we de wereld waarin wij leven mooier, eerlijker en duurzamer kunnen maken. Voor en met elkaar. Voor nu en voor de toekomst.

12. Pieter den Oudsten

 • Ik ben 34 jaar, getrouwd met Francien en vader van 2 dochters en 1 zoon. Ik ben geboren in Lelystad, vanaf 1991 opgegroeid in Ermelo. Na ons trouwen hebben we 1,5 jaar in Nijkerkerveen gewoont waarna we ons zijn gaan vestigen in de mooie stad Nijkerk. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als tekenaar/werkvoorbereider bij Willemsen Veenendaal. We produceren houtskeletbouw elementen zoals wanden, daken, vloeren, dakkapellen voor de zakelijke en particuliere markt.

  In Ermelo hebben we ooit  een SGP-Jongeren vereniging opgestart: SGP jongeren Harderwijk-Ermelo-Putten. Toen we in Nijkerk gingen wonen is de politiek wat naar de achtergrond verdwenen. Eind 2011   ben ik voorzichtig gaan snuffelen aan de Nijkerkse politiek. Dat beviel me wel! Vanaf de verkiezingen in 2014 zorg ik onder andere voor de publiciteit van de fractie. Sinds 2016 ben ik secretaris van de plaatselijke afdeling van de SGP.

  Op zondag begeleid ik regelmatig de kerkdiensten van de gereformeerde gemeente te Nijkerk. Daarnaast volg ik lessen om meer kennis op te doen van orgel- en kerkmuziek.

13. Annerieke Cordia

 • Ik ben geboren in Zutphen en opgegroeid in Bunschoten-Spakenburg. Na een lange tijd in Amersfoort te hebben gewoond ben ik met mijn man en twee dochters, drie jaar geleden naar Nijkerk verhuisd. We wonen met veel plezier in het rustige, gemoedelijke en vriendelijke Nijkerk.


  Ik ben kinderoefentherapeut en heb een eigen praktijk in Bunschoten-Spakenburg. Daar werk ik met kinderen met een motorisch probleem of klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeerde houding. Naast het werken de praktijk ben ik veel op basisscholen aanwezig om te observeren, te behandelen of te overleggen met leerkrachten en intern begeleiders.
  In onze kerk maak ik deel uit van de commissie Eredienst. We houden ons daarin bezig met allerlei zaken die te maken hebben met de zondagse kerkdiensten.

  Als gezin zijn we gek op het doen van spelletjes en het kijken van films. In het weekend roei ik in Amersfoort en, als het weer het toelaat, zit ik graag op de racefiets. Met minder weer vind ik het heerlijk om te lezen.

14. Jan Snoek

 • Ik ben 45 jaar. Samen met mijn vrouw woon ik nu 20 jaar in Nijkerkerveen. Wij kregen 6 kinderen.

  Als werktuigbouwkundige adviseer ik bedrijven bij de ontwikkeling van hun producten. In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het uitvoeren van sterkteberekeningen. Sinds 2013 doe ik dit als zelfstandig ondernemer.

15. Sander van Steensel

 • De enige 20-er op de lijst. Ik organiseer als event manager middelgrote tot grote evenementen binnen christelijk Nederland. Denk daarbij aan het Compassion Leiderschapsseminar of de EO Nederland Zingt dag. Daarnaast loop ik graag een ommetje, laatst nog de marathon van Gent. 

16. Menno Aman

 • Sinds 1991 ben ik woonachtig in Nijkerk. Als zodanig voel ik mij hartelijk verbonden met de Nijkerkse samenleving. In het dagelijks leven ben ik relatiebeheer bij Ontmoeting. Een stichting die zich inzet voor o.a. mensen met sociale, psychische en financiële problemen.

17. Suzan Koning

 • Ik ben 55 jaar en woon in Nijkerk, samen met mijn echtgenoot Erik Koning en de jongste van onze drie kinderen, Jasper (22 jaar), die ICT studeert in Zwolle. Onze beide dochters (27 en 25 jaar) hebben inmiddels hun eigen leven opgebouwd in respectievelijk Amsterdam en Utrecht.

  Mijn werk is bestuurder/directeur van CPS, een onderwijsadviesbureau in Amersfoort. Het is prachtig om door je werk te mogen bijdragen aan goed onderwijs voor de leerling van nu en de samenleving van morgen. De positie van de overheid en de standpunten in de politiek zijn erg belangrijk bij het vaststellen van de kaders voor goed onderwijs aan al onze kinderen. Vandaar ook mijn interesse voor de politiek. In mijn vrije tijd ben ik toezichthouder bij twee scholengroepen en besteed ik tijd aan familie en vrienden.

18. Jan van Wezel

 • In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Amersfoort alwaar ik mij bezig houd met handhaving en fraudebestrijding o.a. binnen het sociaal domein.

  Verder geniet ik in mijn vrije tijd van wandelen, volleyballen en vooral kamperen en als vrijwilliger werkzaam als  medecoördinator van Schuldhulpmaatje Nijkerk.

19. Willemieke van der Vlist

 • Ik ben 48 jaar en ben werkzaam als mentor en zorgcoördinator bij Accent Praktijkonderwijs Nijkerk. Dit werk doe ik met veel plezier. Jongeren hebben mijn hart, vandaar dat ik naast mijn werk ook in mijn vrije tijd betrokken ben bij het jeugdwerk in de kerk en met regelmaat mijn huis open zet voor jongeren. Daarnaast wandel, lees en kook ik graag en volg het (plaatselijk) nieuws om van de politieke ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

20. Rik Vreekamp

 • Ik ben geboren en getogen in Hoevelaken.

  Samen wonen we, mijn vrouw en ik, al vele jaren in de mooie stad Nijkerk. Ook onze kinderen en kleinkinderen wonen in dezelfde stad.

  Samenwerking staat bij mij hoog in het vaandel.

  Grote kerk, vandaar uit al een aantal jaren als ouderling werkzaam, kom met veel mensen van jong tot ver boven de 75 jaar in aanraking via het bezoekwerk.

  Gastheer in ons museum Venestraat 16 is het vaste gebeuren op de donderdagmiddag, ook daar de ontmoeting met veel mensen. Centrum vol historie.

  Politiek, met als bron Gods Woord, daar ga en sta ik voor.

  Periode van 1995- 2011 bestuurslid geweest van de plaatselijke SGP waarvan 12 jaren als 2e voorzitter. Politiek had en heeft mijn belangstelling.

21. Anton van de Beek

 • Ik woon sinds mijn 22e in Nijkerk, samen met mijn vrouw en drie kinderen met veel plezier in de wijk Groot Corlear. Mijn werk bestaat uit het realiseren van erg mooie badkamers, dit doe ik vanuit mijn functie als directeur bij ‘De eerste Kamer’.

22. Klaas Slager

 • Klaas Slager

23. Bart Bouw

 • Ik ben getrouwd, wij hebben een dochter van zes en een dochter van twee jaar. Wij wonen met veel plezier bijna acht jaar in Nijkerk. Op dit moment ben ik werkzaam bij een ingenieursbureau als inspecteur en adviseur op het gebied van asbest.

24. Martin Schuurman

 • Gehuwd, 54 jaar, eigenaar van administratiekantoor CijferMeester Nijkerk en van Schuurman Administratie en Advies.

  Voormalig Statenlid in de Provincie Gelderland en wethouder van de Gemeente Neder-Betuwe.