Wethouders

Wim Oosterwijk

Portefeuilles Wim Oosterwijk

Verantwoordelijk voor thema 'Ruimte'

Portefeuilles:

 • Financien
 • RO/planologie
 • Omgevingswet
 • Verkeer en vervoer
 • Havenkom (incl. Huis van de stad)
 • Centrumplannen

Harke Dijksterhuis

Portefeuilles Harke Dijksterhuis

Verantwoordelijk voor thema's 'Inclusief' & 'Duurzaam'

Portefeuilles:

 • Wmo/inclusie
 • Volksgezondheid/welzijn
 • Basismobiliteit
 • Externe bestuurlijke vernieuwing
 • Wonen/woonvisie
 • Afval/water
 • Duurzaamheid
 • Handhaving