Besturen ChristenUnie & SGP

ChristenUnie Bestuur

Het ChristenUnie bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Vacant
secretaris: Vacant
penningmeester: J. (Johan) Nijzink
bestuurslid: E.M. (Elze-Marie) van Lingen - Hensen. 

SGP bestuur


Het SGP bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: D. (Dik) van Doornik
secretaris: P. (Pieter) den Oudsten
penningmeester: M.C. (Marinus) Slootweg
bestuurslid: C.P. (Kees) van de Baan
bestuurslid: M. (Marnix) van Dijk
bestuurslid: Tj. (Tjeerd) Visser