Raadsleden

Hans Boer - fractievoorzitter

Diane Palm - vicefractievoorzitter

Jaco van Putten - lid agendacommissie

Marina Lanting

Hans Lok

Hilbrand Rozema