Welkom

Welkom op de website van ChristenUnie-SGP Nijkerk. U vindt hier nieuws en informatie van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP in Nijkerk. Doe u te goed aan de informatie en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Wij zien u graag eens terug op onze website of één van onze bijeenkomsten.

Nieuwsoverzicht Nijkerk

Kandidaat gemeenteraadsleden ChristenUnie gezocht!

woensdag 11 oktober 2017 22:05 De ChristenUnie Nijkerk zoekt kandidaat-gemeenteraadsleden voor de verkiezingen van maart 2018. Mensen die hun geloof een stem willen geven in de Nijkerkse politiek. Mensen die, in navolging van ... lees verder

Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2017

Complete Fractiedinsdag 27 juni 2017 06:39 Het zijn de laatste beschouwingen van deze raad. Vier jaar zijn weer omgevlogen. Na het zomerreces zullen we de invloed van de verkiezingen gaan merken. Hoe de raad er volgend jaar gaat uitzien en welk college er dan zit is de vraag. Maar voorzitter, laten we daar nu niet op vooruitlopen. De crisis ligt achter ons, de markten trekken aan, het vertrouwen van de consument stijgt en Nijkerk heeft een positieve meerjarenprognose op de begroting, en de meicirculaire vult dit nog verder aan. Voorzitter, dan zou 10 minuten ruim voldoende moeten zijn om dit te beschouwen, maar dat gaat ons niet lukken. We hebben op onderdelen zorg en missen accenten en oplossingen en maar beperken ons tot de zaken die ons het meest aan het hart liggen. lees verder

Geld voor ontplooiing arme kinderen in Nijkerk

Kindpakket Nijkerk-Marieke & Patriciadinsdag 20 juni 2017 21:51 Nijkerk werkt aan een Kindpakket. Dat is bedoeld voor kinderen die wegens de financiële situatie thuis niet mee kunnen doen aan allerlei sociale activiteiten. lees verder

Visie op groei van Nijkerk

nijkerk gemeentegrensvrijdag 28 april 2017 10:00 De crisis is voorbij, de vraag naar woningen neemt toe, de visies op groei komen weer tevoorschijn. Zo ook voor de regio Amersfoort waarvan Nijkerk deel uitmaakt. Er is landelijk een voorspelling gedaan voor 2030 en 2040. Daaruit blijkt dat de regio Amersfoort een van weinige regio’s is waar nog een forse groei van de bevolking is te verwachten en in verhouding een nog grotere toename van de vraag naar woningen. lees verder

Samen leven

Harkedinsdag 25 april 2017 21:29 Eén van de redenen om politiek actief te zijn is mijn interesse in het snijvlak tussen samenleving en overheid. We zijn in Nederland en ook in Nijkerk met heel veel mensen bij elkaar. Ik geloof dat wij in het algemeen in staat zijn op een goede manier met elkaar samen te leven. lees verder

Nieuwsoverzicht (vervolg)