Steun in de rug

Hilbrand Rozemawoensdag 09 november 2016 19:18

Vrijwilligerswerk in Nijkerk, een onderwerp waarover je niet snel uitgepraat raakt. Want er gebeurt heel erg veel. Op het moment dat ik dit schrijf is het dankdag. We hebben in Nijkerk veel dingen om dankbaar voor te zijn. Er zijn echter ook genoeg medeburgers voor wie dankdag best een lastige dag is. Die het wellicht op enig moment niet zouden redden zonder de mensen die naar hen omzien. Bijvoorbeeld voor vluchtelingen en bij schuldpreventie.

Bij VluchtelingenWerk Nijkerk zijn inmiddels 30 vrijwilligers actief die nieuwe medeburgers helpen om in onze samenleving hun weg te vinden. Want daar komt veel bij kijken, gelet op de soms wel heel grote verschillen in cultuur. Bovendien moet soms gewerkt worden aan inburgering,  terwijl ondertussen heftige dingen kunnen spelen.  Bijvoorbeeld  of de zo verlangde gezinshereniging wel rondkomt. Tot de plezierige activiteiten behoren de conversatiegroepen. Bij één ervan mocht ik onlangs even een kijkje nemen. Vrouwen uit allerlei verschillende culturen ontmoeten elkaar daar. Voor de gezelligheid en de contacten, en om aan de hand van taalspelletjes en het samen lezen van de lokale krant onze taal te leren beheersen. Het begeleiden van de groep gaf naast voldoening duidelijk ook veel plezier.

Ik noemde ook de schuldpreventie. Werk dat in stilte gebeurt om medemensen te helpen de zaken weer op de rails te krijgen. Hiervoor zijn inmiddels enkele tientallen vrijwilligers actief via Schuldhulpmaatje, Humanitas en Sigma. Eerst helpen weer overzicht te krijgen en, in het geval van Schuldhulpmaatje, daarna in veel gevallen nog een traject van begeleiding. Het kan iedereen zomaar overkomen dat er ondersteuning nodig is. Dirk Lips (uit de Quote 500) in de Quiet 500: ‘Arm worden is vaak pech op pech op pech, en dan knak je, en dan kom je er niet meer uit.’ Dankbaar dat ondersteuning er dan ook is.

« Terug