Verbinden met ambitie

cu-sgp-vierkantdinsdag 05 juni 2018 20:05

Vanochtend hebben de ChristenUnie-SGP, Pro21 en de VVD het coalitieakkoord ‘Verbinden met ambitie’ gepresenteerd. Als ChristenUnie-SGP zijn we erg blij met dit resultaat en de manier waarop het tot stand is gekomen.  De gesprekken met Pro21 en de VVD vonden plaats in een ontspannen sfeer en hebben het onderlinge vertrouwen verder doen groeien. Dank aan Eppie Klein die ons hier op een uitstekende manier in heeft begeleid.

De coalitie van ChristenUnie-SGP, Pro21 en de VVD is een goede en brede afspiegeling van de samenleving in de gemeente Nijkerk. De wil om samen te leven met wederzijds respect en invoelingsvermogen, dat bindt ons als coalitie. Het akkoord en de gemaakte afspraken ademen die sfeer en zijn wat ons betreft een prima basis om de komende periode mee in te gaan.

We zijn blij dat we veel van onze speerpunten in het akkoord terug zien komen. Het ingezette beleid van samenwerking met de samenleving integreren we in onze manier van werken. Er is veel aandacht voor de rol van ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. En ook op het gebied van duurzaamheid  leggen we de lat hoog. Daarmee zorgen we goed voor onze schepping en geven we die op een verantwoorde manier door aan toekomstige generaties. 

Onze kandidaat-wethouders worden verbonden aan belangrijke opgaven in de gemeente. Zo zal Harke Dijksterhuis zich onder andere richten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning/Inclusie (o.a. ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers), Duurzaamheid en Wonen. Wim Oosterwijk krijgt onder andere de verantwoordelijkheid over Financiën, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer en heeft daarmee diverse grote, aansprekende dossiers binnen de gemeente onder zijn hoede.

Als overtuigd christelijke partijen zijn we blij met dit mooie akkoord, een prima basis om het goede te blijven zoeken voor de gemeente Nijkerk. 

Lees hier het Coalitieakkoord 2018-2022 - Verbinden met ambitie

Voor een beknopt overzicht: Folder Coalitieakkoord 2018-2022 - Verbinden met ambitie

« Terug