Moedig voorwaarts!

De Stoel-1.JPG06-11-2021 20:30 06-11-2021 20:30

Het was nogal een spannende opdracht: een begroting met een verwacht tekort van 2,1 miljoen toch positief afsluiten. Ondanks blijvende onzekerheid over de steun vanuit Den Haag, is het gelukt om met een positief resultaat 2022 in te gaan.

  • We staan volledig achter de actie van het college om zich aan te sluiten bij een protestgroep.We moeten onze stem in Den Haag laten horen. Er is structureel meer geld nodig om onze taken uit te kunnen voeren.
  • We zien dat er met man en macht wordt gewerkt om de zorg voor onze inwoners betaalbaar te houden. Het baart ons zorgen dat zoveel mensen lijden aan het leven. We blijven zoeken hoe we in de maatschappij meer naar elkaar kunnen omzien.
  • We willen door met de energietransitie en hebben daarom gepleit voor een motie ‘Kleine windmolens’. We onderstrepen hoe belangrijk het is als inwoners zelf energie kunnen opwekken of besparen.

Er is nog veel werk te doen en het tromgeroffel van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is al te horen. We hebben elkaar nodig en zijn blij met alle inspanningen van het college in deze spannende tijd. Moedig voorwaarts!

« Terug