Presentatie verkiezingsprogramma: “Voor elkaar?!”

Verkiezingsprogramma voorzijde.jpg29-01-2022 21:13 29-01-2022 21:13

We hebben vanmiddag ons verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma heeft als titel “Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen”. Belangrijke speerpunten zijn de thema’s Wonen, Duurzaamheid en Zorg.

overdracht Verkiezingsprogramma

Als verkiezingsthema hebben we gekozen “Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen”. Lijsttrekker Harke Dijksterhuis licht toe. “We willen ons werk blijven doen met een vraag als grondhouding: In wat voor gemeente willen we wonen? Wie kunnen we zijn voor onze familie, voor onze buren? Maar ook: wat hebben we van de overheid nodig? We geloven daarnaast dat onderling vertrouwen de basis is voor een goede samenleving. We vinden het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. En we willen transparant zijn in de keuzen die we maken. “

Voldoende en betaalbaar bouwen voor de lokale opgave

Het programma kent drie inhoudelijke speerpunten, namelijk Wonen, Duurzaamheid en Zorg. Wim Oosterwijk was voorzitter van de programmacommissie en gaat in op het eerste speerpunt. “In de afgelopen jaren is het bouwtempo al vergroot van 200 naar 250 woningen per jaar. Voor de komende 10 jaren ligt er nu een woningbouwprogramma van ruim 3.000 woningen, waarvan 60% beschikbaar moet zijn voor het sociale en het middensegment. Onze fractie wil dat de uitvoering daarvan voortvarend ter hand wordt genomen, juist ook op ingewikkelde plekken als de Havenkom in Nijkerk.”

Isoleren woningen én energiearmoede voorkomen

Lijsttrekker Harke Dijksterhuis geeft aan dat het ook wat betreft Duurzaamheid niet bij mooie plannen moet blijven. “Het is een enorme uitdaging om per jaar 1,5% energie te gaan besparen. Het is fijn dat steeds meer inwoners en bedrijven zich hiervan bewust zijn en concrete stappen ondernemen. De gemeente moet dat volop stimuleren, bijvoorbeeld door gericht in te zetten op subsidies voor isolatie en dergelijke. Als je dit op een slimme manier doet wordt tevens energiearmoede voorkomen’.

Vergrijzing gaat veel invloed hebben

Voor het thema zorg staat Nijkerk voor een enorme uitdaging. Dijksterhuis: “Onze samenleving vergrijst in rap tempo. Nu al zie je dat veel (thuis)zorgorganisaties niet meer aan voldoende personeel kunnen komen. Dit vraagt steeds meer van mantelzorgers, zij raken steeds vaker overbelast. Hoe houden we de zorg voor onze ouderen de komende 10 – 20 jaar in stand? Wat ons betreft is daar de komende jaar nog veel meer aandacht voor nodig.”

Namens de lokale besturen van de ChristenUnie en SGP nam Freek Rebel het verkiezingsprogramma in ontvangst: “Onze fractie en onze wethouders hebben de afgelopen periode veel voor elkaar gekregen. Er is volop ontwikkeling in onze gemeente. Dit programma is wat ons betreft een mooie basis om het goede te blijven doen voor onze gemeente en haar inwoners.”

Het verkiezingsprogramma is te vinden op onze website: verkiezingsprogramma

« Terug