Telstar terrein

Mariekewoensdag 01 december 2010 14:29

De fractie CU/SGP is blij dat we vanavond 25 november 2010 een besluit kunnen nemen over het Programma van Eisen voor het voormalige Telstar terrein. De afgelopen weken hebben ons ook laten zien dat er nog veel vragen zijn rondom de uiteindelijke realisatie. Er zijn zorgen bij buurtbewoners over het aantal bouwlagen en over het parkeren. Vragen die in het vervolgtraject verder beantwoord moeten gaan worden.

Toch willen we als fractie de inhoud van dit Programma van Eisen graag gerealiseerd zien en dat zit hem in de zorg die in Hoevelaken mogelijk wordt voor ouderen. Wij willen dat Hoevelakers oud kunnen worden in hun eigen omgeving en of je nu nog redelijk zelfstandig kunt wonen of bedlegerig bent; een vertrouwde omgeving is vaak het beste wat je mensen in deze fase van hun leven kunt geven. Concreet: Onze fractie vindt het belangrijk dat een Hoevelakense oma die bedlegerig is elke week bezoek kan krijgen van haar kleindochter en dat opa die nog wel vitaal is zijn vrouw iedere dag kan bezoeken. Dat is ook de reden dat wij het opzetten van de woonservice zones steunen. We willen de zorg dichtbij de mensen brengen. En dat is ook de reden geweest dat we als raad deze locatie hebben gekozen, dicht bij Stoutenborgh I, maar ook in het hart van Hoevelaken.

 

Dat brengt ons ook bij het punt dat we in de mening ingebracht hebben. Hoe groot is nu de precieze vraag naar intramurale zorg? Uit de beantwoording blijkt dat de behoefte aan intramurale plaatsen groter is dan 24. Onze fractie wil graag onderzocht hebben of we niet meer intramurale plaatsen moeten realiseren dan het minimale aantal van 24. Zoals eerder gezegd in de mening: we hebben nu de kans dit op een gunstige locatie te doen. Daarbij zal het later lastig zijn een kleiner aantal plaatsten op een andere locatie rendabel te laten draaien. Wat ons betreft mag dit ten koste gaan van een aantal nultreden woningen. De huidige bebouwingsoppervlakte uit het Programma van Eisen kan dan gelijk blijven. In het oorspronkelijke plan is aangegeven dat het hele project mogelijk budgetneutraal uitgevoerd moet worden. Zoals in het coalitieakkoord staat: Er is een zorgvuldige inpassing van de bebouwing en infrastructuur geboden. Het uitgangspunt bij deze locatie is om dit project budgettair neutraal te realiseren. Mochten de intramurale zorg en de kwaliteit van dit project onder druk komen te staan, dan is voor die aspecten een gemeentelijke bijdrage bespreekbaar.

Onze fractie heeft altijd aangegeven dat de zorg voor kwetsbaren voorop staat. Als we meer intramurale plaatsen realiseren mag dat de gemeente wat kosten.

Onze vraag aan de wethouder is dan ook: is de wethouder bereid een toezegging te doen dat bij de uitwerking van de varianten ook een variant onderzocht wordt waarin meer (tot een maximum van 50) intramurale zorgplaatsen zijn opgenomen passend bij de behoefte zoals die geformuleerd is in de woonvisie. Die variant heeft onze fractie nodig om straks een goede afweging te kunnen maken voor de uiteindelijke variant.

 

In de afgelopen weken zijn er verschillende keren contacten geweest met omwonenden van het oude Telstar terrein. Als we een ding gemerkt hebben is het wel dat er heel veel vragen leven over het proces hoe het tot nu toe is gelopen. Onze fractie betreurt de minimale uitvoering van de motie zoals die destijds in april 2009 is aangenomen. We begrijpen dan ook de teleurstelling bij u als omwonenden. Daar komt nog bij dat er minimale communicatie geweest is tijdens het voortraject. Onze fractie hecht eraan dat de gemeente buurtbewoners in dit soort processen regelmatig en tijdig informeert en buurtbewoners de tijd krijgen zich voor te bereiden.

We hopen en verwachten dat voor dat laatste de afspraken die we in de nota inbreidingslocaties hebben gemaakt ervoor zorgen dat deze punten in het vervolg beter gewaarborgd zijn.

Wat we ook hebben gemerkt in de afgelopen weken is dat u als buurtbewoners erg betrokken bent op wat er gaat gebeuren. Ook al kunnen we verschillen van mening over de inhoud van het Programma van Eisen, we waarderen het wel dat u mee denkt en het houdt ons als raad ook scherp. Gisteravond hebben we nog een voorbeeld gezien van hoe het oude Telstar terrein er uit mag komen te zien volgens een aantal buurtbewoners. Met daarin twee i.p.v. drie bouwlagen en met plannen voor de invulling van het park aan toe. Dit laat zien dat u als buurt de potentie heeft mee te gaan denken over de varianten die uitgewerkt gaan worden. We kunnen uw inbreng daar goed bij gebruiken. We roepen het college dan ook op daar zoveel mogelijk ruimte voor te geven om zo het Programma te realiseren dat het voor alle partijen het meest optimale resultaat oplevert.

 

Marieke Doddema

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht