Werkbezoek Tweede Kamerlid SGP in teken van bereikbaarheid

chris stoffer op de fiets14-01-2022 20:36 14-01-2022 20:36

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft zich vrijdag 14 januari laten bijpraten door de ChristenUnie-SGP in Nijkerk. Beide wethouders en een afvaardiging van de fractie waren hierbij aanwezig. Hun oproep was duidelijk: de noodzaak om meer woningen te bouwen moet samengaan met verbeteringen in de bereikbaarheid van Hoevelaken. Maar dit geldt ook voor Nijkerk. De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken moet versneld worden opgepakt.

Met een fietstocht langs beoogde bouwlocaties en het knooppunt Hoevelaken heeft de lokale ChristenUnie-SGP duidelijk gemaakt welke knelpunten er zijn voor de bereikbaarheid van Hoevelaken nu én bij de gewenste bouw van extra woningen. Vanaf het station ging de tocht langs de locatie Klaarwater waar ruimte kan komen voor enkele honderden woningen. Het verkeer van deze nieuwe woningen kan nu alleen via de Koninginneweg Hoevelaken uit. Wethouder Wim Oosterwijk: “De wens is om ook aan de oostzijde van Hoevelaken tot een ontsluiting te komen. Op termijn is dat echt nodig om de bereikbaarheid én de leefbaarheid van Hoevelaken op peil te houden”.

chris stoffer bij station

Via het centrum van Hoevelaken ging de reis naar de westzijde van Hoevelaken. Woonpark Hoevelaken en de nieuw te bouwen Poort van Hoevelaken vragen daar om extra investeringen in wegcapaciteit om Hoevelaken bereikbaar te houden. Wethouder Harke Dijksterhuis, tevens lijsttrekker bij de komende verkiezingen: “De urgentie om in gemeente Nijkerk, maar zeker ook in Hoevelaken, woningen te bouwen is enorm. Er is op dit moment echt bijna geen woning te krijgen.” Je komt dan vanzelf bij het knooppunt Hoevelaken waarvan de reconstructie steeds uitgesteld wordt. Onderdeel van de reconstructie van het knooppunt is dat de capaciteit van het kruispunt Westerdorpstraat-Amersfoortsestraat fors vergroot wordt. Dat kan in de optiek van de ChristenUnie-SGP echt niet langer uitgesteld worden; ’s ochtends loopt het daar nu al vast zodat Hoevelakers het dorp niet uit komen.

chris stoffer bij nkooppunt

Terug bij het beginpunt bij station Hoevelaken blikt Tweede Kamerlid Chris Stoffer terug. Hij is blij met deze inhoudsvolle start van de landelijke betrokkenheid van de SGP fractie van de Tweede Kamer bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Zo’n werkbezoek maakt mij opnieuw duidelijk dat we ook in de Tweede Kamer het beleid voor extra woningen echt moeten combineren met mobiliteitsbeleid” geeft Chris Stoffer aan. “Goed openbaar vervoer op station Hoevelaken blijft van groot belang. Inzetten op de fiets als lokaal en regionaal vervoermiddel zal bijdragen aan de bereikbaarheid. Maar het is ook nodig om de bereikbaarheid over de weg op orde te hebben voor onze gemeente”.

foto's: Arjen Gerritsma

« Terug

Archief > 2022 > januari

Geen berichten gevonden