Ontwikkeling binnenstad Nijkerk: De mooie visie op kerkplein en havenkom zorgvuldig uitwerken

Aantrekkelijk Nijkerkwoensdag 05 april 2017 07:06

De fractie ChristenUnie-SGP heeft in de raad van 30 maart jl. ingestemd met de visie op de verdere ontwikkeling van de havenkom, het kerkplein en het huis van de stad. Een visie vanuit de samenleving die het absoluut waard is om met volle energie verder uit te werken. We zijn blij dat onze fractie hiermee heeft ingestemd; Het is altijd de  insteek van onze fractie om te doen wat goed is voor Nijkerk.

We zijn heel kritisch geweest op het bestuurlijk besluitvormende proces wat nog doorlopen zal worden tijdens de uitwerking. De kwaliteit van de uitwerking van de visie is afhankelijk van de verschillende belangrijke discussies die nog moeten plaatsvinden. De discussie over de mogelijkheden voor de ontwikkeling in de havenkom is afhankelijk van de toepassing van de geluids-  en geurnormen. Daarbij is het voor ons vanzelfsprekend dat de belangen van het bedrijfsleven op die locatie goed geborgd worden. Er speelt ook een discussie over het parkeren in de binnenstad en over het autoluw maken van de binnenring. Daarbij moet de samenhang met de belangen van detailhandel en kerkbezoekers zorgvuldig behandeld worden. De discussie over de invulling van maatschappelijke functies in het huis van de stad is bepalend voor de verdere uitwerking van de visie.

Dit zijn discussies die gevoerd moeten worden binnen de reeds afgesproken visies, maar die ook in besluitvormende zin het volle pond moeten krijgen in de verdere uitwerking. Dat proces van besluitvorming was onvoldoende geborgd in het voorstel. Door het raadsbreed aangenomen amendement en motie en de aanscherpingen hiervan door de fractie ChristenUnie-SGP in het debat, hebben wij met vertrouwen kunnen instemmen met dit voorstel.

« Terug