Ons raadslid Marina Lanting ontvangt ontheffing van provincie

01. Marina Lanting-01woensdag 25 april 2018 22:12

Marina Lanting heeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een ontheffing gekregen ten behoeve van haar raadslidmaatschap. Deze ontheffing was nodig omdat zij eigenaar is van boekhandel Roodbeen, die zakelijke overeenkomsten heeft met de gemeente Nijkerk. Op basis van de Gemeentewet mag een raadslid geen overeenkomst met de gemeente aangaan, of slechts met ontheffing van de provincie.

In de ontheffing stelt de provincie dat aan de levering van artikelen als geschenkbonnen, relatiegeschenken en cadeaus een overeenkomst ten grondslag ligt. Die overeenkomst is tot stand gekomen via een meervoudige onderhandse aanbesteding bij lokale leveranciers. Deze aanbesteding past binnen de gemeentelijke voorwaarden en voldoet ook aan de ontheffingsvoorwaarden die de provincie hanteert. De algemeen geldende voorwaarde is dat een dergelijke overeenkomst niet mag leiden tot bevoordeling van een raadslid op welke wijze dan ook. Naast het leveren van diverse artikelen ontvangt boekhandel Roodbeen van de gemeente ook een bijdrage voor de instandhouding en doorontwikkeling van het VVV-informatiepunt in combinatie met de digitale uitagenda www.uitinnijkerk.nl. Voor het lopende jaar is volgens de provincie geen ontheffing nodig, omdat de bijbehorende overeenkomst al was afgesloten voordat Marina Lanting raadslid werd. Bij een eventuele verlenging van deze overeenkomst zal opnieuw ontheffing moeten worden aangevraagd.

« Terug