Formatiebesprekingen in de gemeente Nijkerk

dinsdag 15 mei 2018 20:50

ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd.

In de contouren van het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022  besteden  de partijen  aandacht aan de bestuursstijl die zij voorstaan. Deze bestuursstijl is de gouden draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. De open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen die in de vorige raadsperiode is ingezet, willen de coalitiepartijen versterkt doorzetten.

Dat betekent ruimte bieden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast zoeken  de formerende partijen actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie.

De partijen vinden het belangrijk om bij de toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor Nijkerk een samenhangende (integrale) en langere termijn benadering te volgen.

De partijen zijn nu bezig met het concreter invullen van hun belangrijkste bestuurlijke ambities en doelen. Daarvoor zijn ook de beoogde kandidaat-wethouders bij het overleg aangesloten. Namens de ChristenUnie-SGP zullen twee wethouders in het nieuwe college plaatsnemen. PRO21 en VVD leveren ieder één wethouder. Het formatieproces zal de komende weken zijn beslag krijgen.

Formateur Eppie Klein zegt over dat proces: “De fracties doorlopen sinds het resultaat van de verkenning, in een ontspannen sfeer, een intensief en waardevol formatieproces. Het streven van de formerende partijen is om in een op donderdagavond 14 juni a.s. te houden gemeenteraadsvergadering het akkoord te agenderen en de nieuwe wethouders voor te dragen.

Op donderdag 17 mei a.s. is er van 19.30 - 20.00 uur in het stadhuis van de  gemeente Nijkerk een persbijeenkomst. De formateur geeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het persbericht en het gevolgde formatieproces.

« Terug