Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk kandidaat-wethouders

Harke  en Wimdonderdag 17 mei 2018 21:24

Eerder deze week liet formateur Eppie Klein weten dat de Nijkerkse partijen ChristenUnie–SGP, Pro21 en de VVD overeenstemming hebben bereikt over de contouren van het coalitieakkoord.

Namens de ChristenUnie-SGP zijn Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk de wethouderskandidaten. Samen met Nadya Aboyaakoub (Pro21), Mariëlle Broekman (VVD) en burgermeester Gerard Renkema zijn zij het beoogde college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Nijkerk. De komende weken zullen worden benut voor het afronden van het coalitieakkoord, het bepalen van de portefeuilleverdeling en het doen van een integriteitsonderzoek naar de kandidaat-wethouders.

Marina Lanting, fractievoorzitter van de ChristenUnie – SGP is opgetogen: “Harke en Wim hebben in de afgelopen periode bewezen kundige raadsleden te zijn, die in staat zijn om zowel binnen als buiten de raad verbindingen te leggen. Het zijn harde werkers die vanuit hun christelijke overtuiging echt het goede proberen te zoeken voor de gemeente Nijkerk. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met Nadya, Mariëlle en Gerard een sterk en benaderbaar college zullen vormen. In de raad zullen we ze wel gaan missen, maar gelukkig staan daarvoor ook weer goede mensen klaar”.

Op basis van de kandidatenlijst van de ChristenUnie-SGP zijn Hilbrand Rozema en Hans Lok de eerst aangewezenen om de vrijkomende plekken in de gemeenteraad in te nemen.

« Terug