Schriftelijke vragen over asfaltcentrale Nijkerk

asfaltcentrale Nijkerk.jpg04-02-2021 12:28 04-02-2021 12:28

De fractie ChristenUnie-SGP heeft vernomen dat een deel van de 35 asfaltcentrales in Nederland al jaren structureel te veel benzeen uit stoot, een zeer kankerverwekkende stof, die vrijkomt bij het recyclen van asfalt. De norm voor de uitstoot van benzeen is in 2016 ingevoerd, maar er wordt nauwelijks op gehandhaafd. In een niet-openbaar onderzoeksrapport in handen van Trouw staat dat er soms wel meer dan tien keer de toegestane hoeveelheid van de kankerverwekkende stof wordt uitgestoten.

Welke fabrieken te veel benzeen uitstoten, is niet duidelijk. In Gelderland zijn zes asfaltfabrieken: in Doetinchem, Harderwijk, Huissen, Nijkerk, Tiel en Nijmegen.


Hoewel ook onze fractie een groot voorstander is van het recyclen van asfalt – dit in het kader van duurzaamheid en de circulaire economie – en dit inmiddels een niet meer weg te denken component is bij het maken van asfalt, willen wij ook niet de ogen sluiten voor het eventuele vrijkomen van kankerverwekkende stoffen, zoals benzeen.


Daarom hebben we vragen gesteld aan het college, om erachter te komen hoe het er hier in Nijkerk voorstaat. Elders is bekend dat de uitstoot van benzeen vele malen hoger ligt als toegestaan, en in Harderwijk en Doetinchem is daar zelfs een ontheffing voor verleend. De Nijmeegse asfaltcentrale deed een verzoek om meer uit te mogen stoten, maar trok dat in na commotie in de buurt.

Aan het college van B&W van Nijkerk

Nijkerk, 4 februari 2021

Geacht college,
De fractie van ChristenUnie – SGP wil op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad een aantal vragen stellen met betrekking tot de asfaltcentrale aan de Nijverheidsstraat te Nijkerk.


Aanleiding: in de pers (dagblad Trouw) zijn berichten verschenen over het feit dat een deel van de 35 asfaltcentrales in Nederland al jaren structureel te veel benzeen uitstoot, een zeer kankerverwekkende stof, die vrijkomt bij het recyclen van asfalt. De overschrijding is al sinds 2017 bekend bij zowel industrie als overheden, maar er zijn nog geen maatregelen genomen om die uitstoot terug te dringen, meldt de krant. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de norm (ingevoerd in 2016). Voor de handhaving van de huidige norm wijst het ministerie naar lokale overheden. Enkele Gelderse gemeenten, waaronder Harderwijk en Doetinchem, gaven in afwachting van het onderzoek een ontheffing, zodat asfaltbedrijven tot 1 januari 2022 vijf keer meer benzeen mogen uitstoten. Ook in Nijkerk is een asfaltcentrale gesitueerd.

Vragen:
1. Bent u op de hoogte van het feit dat een deel van de asfaltfabrieken de uitstoot van benzeen ruim overschrijdt volgens de in 2016 ingevoerde norm?
2. Is u bekend hoeveel benzeen de Nijkerkse asfaltcentrale uitstoot?
3. Zo ja, is deze uitstoot binnen de geldende normen?
4. Zo nee, wilt u onderzoeken hoeveel benzeen vrijkomt bij deze asfaltcentrale, en of dit een gevaar oplevert voor de gezondheid van de inwoners en werknemers in Nijkerk?
5. Is door de gemeente aan de Nijkerkse asfaltcentrale een ontheffing voor deze uitstoot verleend?

De ChristenUnie – SGP fractie ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van ChristenUnie – SGP,
Hans Lok

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen over asfaltcentrale Nijkerk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.