Vrijwillig voor Nijkerk

Harkedonderdag 13 oktober 2016 20:29

Bij de Algemene Beschouwingen op 23 juni van dit jaar stelde Hilbrand Rozema namens onze fractie voor om deze raadscolumn een half jaar lang in het teken te stellen van vrijwilligerswerk. Geen van de andere fracties wilde zich daar op voorhand op vast leggen. Maar waarom niet?

Want wat gebeurt er niet al op vrijwillige basis? De man die voedsel uitdeelt bij de voedselbank, de supermarktondernemer die samen met tientallen anderen bouwt aan een visie en uitvoeringsprogramma in het kader van Samen aan Zet. De gastvrouw in het hospice, de jonge vent die ’s zaterdagsochtend om 8.30 uur een voetbalwedstrijd fluit, de mevrouw die tijdens het rondetafelgesprek in het stadhuis meedenkt over preventie van schuldhulpverlening. De dames die vanuit hun kerk een maaltijd organiseren voor medelanders en kerkleden, de leden van de vrijwillige brandweer en de man die zaterdagavond afval prikt bij het fietspad in Corlaer. De mannen en vrouwen die dag in, dag uit mantelzorg verlenen. En wat te denken van al die honderden mensen die actief zijn bij het organiseren en begeleiden van evenementen als de Dorpsdag, de Uutkiekdag of de Arkervaartloop. De Nijkerkse samenleving drijft op deze mensen!  Mensen die belangeloos hun tijd, energie en andere talenten inzetten voor een ander. Maar die ook zo maar te maken kunnen krijgen met onbegrip of scheldende ouders langs de zijlijn. Voor al die mensen die vrijwillig actief zijn: dank jullie wel! Ook vanuit de gemeenteraad is er veel waardering voor jullie werk. Laten we ons met z’n allen bewust blijven van al dat vrijwillige werk dat er in onze gemeente wordt verzet. En als je het ziet of je profiteert er van, zeg het dan ook eens tegen die ander. Want niets geeft zoveel energie als een oprecht compliment. Het hoeft niet. Het mag. Vrijwillig.   

« Terug