ChristenUnie-SGP blij met aanpassing eigen bijdrage Wmo

marieke doddema 01maandag 24 oktober 2016 07:06

‘Het is belangrijk dat inwoners de zorg niet gaan mijden, omdat ze de kosten niet op kunnen brengen. We zien dat vooral de modale inkomens onder druk staan. Onze Wmo-voorzieningen moeten bereikbaar zijn voor inwoners met een gevulde, maar ook minder gevulde portemonnee’ aldus Marieke Doddema, raadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Veel Nijkerkers hebben de afgelopen tijd te maken gekregen met een flink hogere eigen bijdrage voor voorzieningen uit de WMO. Dit is het gevolg van een andere manier van berekenen nu de laatste onderdelen van de AWBZ zijn overgegaan naar de WMO. Ook zijn een aantal compensatieregelingen voor mensen met hoge zorgkosten door de regering in Den Haag afgeschaft. Om duidelijkheid te krijgen over het precieze effect in Nijkerk, heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen. Het college kreeg de opdracht in kaart te brengen hoe groot de stijging van de eigen bijdrage is en om te onderzoeken wat de gemeente er aan kan doen. Initiatiefnemer van de motie Marieke Doddema: ‘Het college heeft dit onderzoek voortvarend opgepakt. En dat was ook nodig. De uitkomst laat zien dat de stijging van de eigen bijdrage voor een aantal inwoners kan oplopen tot 747 euro per maand! Vooral de bestedingsruimte van modale inkomens staat onder druk.’ Het college stelt de raad voor de hoogte van de eigen bijdrage Wmo op een andere manier te berekenen. Hierdoor valt het uiteindelijke bedrag dat het CAK heft lager uit. Hoe groter de stijging, hoe groter de tegemoetkoming. Donderdag 27 oktober stemt de raad over dit voorstel. De verwachting is dat het zonder debat wordt aangenomen. Dat is goed nieuws, vooral voor inwoners met hoge zorgkosten.

« Terug