Dé Vrijwilliger in 2017

Wim Oosterwijkdinsdag 10 januari 2017 20:35

Vrijwilligers bestaan er in allerlei soorten, ook in gemeente Nijkerk. Mantelzorgers en hulpverleners krijgen, terecht, veel aandacht. Maar vergeet niet de vrijwilligers die regelmatig hun eigen buurt schoon maken. Of wat te denken van die vrijwilligers die een mooie watersportlocatie aan het uitbreiden zijn. Iedere week weer staan er ook in onze gemeente tientallen vrijwilligers klaar om de jeugdsport mogelijk maken als begeleider, coach, jurylid of chauffeur. En, om niet meer te noemen, ook in de kerken zijn het de vrijwilligers die de kerk laten functioneren, medemensen in- en buiten de kerk hulp bieden.

Deze vrijwilligers vormen ook in 2017 een belangrijke kurk waar onze gemeente op drijft. Wij hebben ze hard nodig! Het mooie is dat ze functioneren zonder dat er sprake is van een markt of dat een overheid ze inzet. Nee, ze doen het vrijwillig! Inspirerend!

Een hoogleraar Vrijwilligerswerk, onze eigen gemeente Nijkerk en veel meer organisaties houden zich bezig met de stimulering van vrijwilligerswerk. Het is bijna in strijd met de term ‘vrijwillig’ als professionals het vrijwilligerswerk gaan organiseren. Hoe nodig en zinvol ook, we moeten daarmee wel oppassen dat we recht blijven doen aan de termen ‘vrij’ en ‘willig’. Anders wordt het meer belerend dan inspirerend.

Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus Christus vrijwillig naar deze aarde. Er was geen vraag naar Hem en de overheid was Hem liever kwijt dan rijk. Wat dat betreft is er niets nieuws onder zon. Maar Hij kwam. Wat is deze Vrijwilliger hard nodig in uw en mijn leven, om ons weer in een verzoende relatie met God te brengen. Als raadslid laat ik me graag leiden door deze Vrijwilliger, Jezus, het Kind van kerst, dé Vrijwilliger die ook in 2017 met geopende armen wacht op de ontmoeting met u en jou.

Wim Oosterwijk

Raadslid ChristenUnie - SGP

« Terug