Noodfonds Nijkerks Diaconaal Beraad

marieke doddema 01woensdag 18 januari 2017 07:11

Als raadslid ben ik een keer aangeschoven bij een overleg van de gemeente en het bestuur van het noodfonds Nijkerks Diaconaal Beraad. Toen kwam het idee op om aandacht te vragen voor dit fonds via deze column. Daarom, een interview met de voorzitter van het noodfonds, Bertus Rakhorst.

Hoe ben je bij het noodfonds betrokken geraakt?

Wij zijn lid van de Hervormde gemeente De Fontein in Nijkerk. Daarvan ken ik ook Piet Schreuder, voorzitter van de Stichting NDB. Hij heeft mij gevraagd zitting te nemen in het Noodfonds.

Wat is het Nijkerks Diaconaal Beraad precies?

In het NDB zijn de kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken vertegenwoordigd. In het NDB worden de krachten gebundeld om als kerken bij te dragen aan het welzijn van alle mensen die in onze gemeente wonen en die in een

moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. Dit doet zij vanuit de Bijbelse diaconale opdracht. Daartoe ontplooit het NDB diverse activiteiten zoals een Meldpunt, het project SchuldHulpMaatje en het Noodfonds.

Kun je meer vertellen over het noodfonds?

Het noodfonds is bedoeld voor het verlenen van financiële ondersteuning aan mensen die buiten de reguliere hulp vallen, vooral als zij geen lid zijn van een van de aangesloten kerken. Tot de doelgroep rekenen wij vooral mensen die moeten rondkomen van een inkomen van maximaal 110% van het voor hen geldende wettelijk minimum. Het noodfonds is vooral bedoeld om snel financiële hulp te kunnen verlenen, als dit acuut noodzakelijk is. Het gaat altijd om incidentele hulp. Voor structurele financiële hulp kan men niet bij het noodfonds terecht. Wel kan het NDB in dergelijke gevallen helpen de financiële huishouding op orde te krijgen door het inzetten van een schuldhulpmaatje.

Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het noodfonds?

Algemene informatie vindt men op www.nijkerksdiaconaalberaad.nl Het noodfonds kan men bereiken via: noodfonds@nijkerksdiaconaalberaad.nl of 06-44093757

Marieke Doddema-Kodde

« Terug