Zwembad Nijkerk

vrijdag 27 januari 2017 09:39

Donderdagavond 26 januari stond op de agenda van de raadsvergadering een voorstel van het college om extra budget beschikbaar te stellen voor het zwembad. Met dit budget moet het mogelijk gemaakt worden om in het nieuwe zwembad een glijbaan, een whirlpool en een duikplank te plaatsen.

Aanvankelijk had de raad bij het besluit om een nieuw zwembad te bouwen, gekozen voor een functioneel zwembad, voor bepaalde doelgroepen. De wens om recreatieve elementen toe te voegen paste nipt binnen de maximale financiële jaarlast. Maar de vraag was of je er dan ook meteen voor moet kiezen, niet wetend in hoeverre je dit straks ook gaat terugzien in de bezoekersaantallen. Als fractie ChristenUnie-SGP hebben we de voors en tegens afgewogen en uiteindelijk besloten het voorstel te steunen. Wel hebben we een stemverklaring afgelegd. Daarin waarschuwen we het college feitelijk om bij de bouw van het zwembad nog twee keer zo goed op te letten als het gaat om de financiën.

De tekst van de stemverklaring: 

'De fractie van ChristenUnie-SGP ziet voor de burgers van Nijkerk een toegevoegde waarde ontstaan met de drie beoogde recreatieve elementen in het nieuw te bouwen zwembad. Wel willen wij expliciet benoemen dat de extra investering die deze toevoeging met zich meebrengt, er toe leidt dat het budget c.q. alle financiële reserves voor het zwembad opgebruikt zijn. Er is nu geen financiële speelruimte meer om eventuele tegenvallers op te vangen. Voor ons als fractie is dit dan ook wat het is. Wij gaan er vanuit dat de wethouder, zoals in december is afgesproken, ons elk kwartaal informeert en binnen het nu afgesproken budget blijft. Wij zullen instemmen met het raadsvoorstel.’

« Terug