ChristenUnie – SGP: geen doorgaand verkeer Holkerweg

Harkedonderdag 26 januari 2017 21:22

De fractie van de ChristenUnie – SGP vindt dat het college zich maximaal in moet spannen om het doorgaande verkeer op de Holkerweg in Nijkerk te weren. De raad zal later een besluit nemen of verdergaande maatregelen nodig zijn. Een motie van die strekking, ingediend door CU-SGP raadslid Harke Dijksterhuis, kreeg in de vergadering van 26 januari steun van de volledige raad.

De raad sprak over de verkeersituatie aan de Holkerweg naar aanleiding van een brief van de omwonenden van de Holkerweg en de reactie van het college daar op. De omwonenden stellen voor om de Holkerweg door middel van bebording alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer. Het college neemt dit voorstel niet over omdat zo’n besluit moeilijk handhaafbaar is en handhaving daarvan ook geen prioriteit van de politie heeft. Wel zal er samen met de bewoners een gedragscampagne worden gestart om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te weren.

Voor raadslid Harke Dijksterhuis ging dit niet ver genoeg: “In 2006 heeft de raad in een bestemmingsplan al vastgelegd dat de doorgaande route over de Holkerweg zal moeten verdwijnen. Recente verkeerstellingen hebben aangetoond dat in de spits nog meer dan de helft van het verkeer doorgaand verkeer is. Hiervoor is de Holkerweg niet bedoeld. De veiligheid voor fietsers en spelende kinderen is in het gedrang. Zeker met de nieuwe woningen die nog in Doornsteeg gebouwd gaan worden, is het van belang dat het doorgaande verkeer de Arkemheenweg neemt en niet langer over de Holkerweg gaat. We vinden het een goed idee dat het college nu samen met omwonenden gaat kijken hoe we via een gedragscampagne het doorgaand verkeer kunnen verminderen. Op basis van de motie die nu is aangenomen zal de raad voor de zomer van volgend jaar beoordelen of de resultaten van de gedragscampagne voldoende zijn of dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Ik ben blij dat dit voorstel ook door de volledige raad wordt gesteund”.

« Terug